KindPunt Visie

Het kind als ijkpunt voor onze aanpak.

 
Het kind is het centrale punt en uitgangspunt van ons onderwijs. Dat heeft belangrijke consequenties voor onze aanpak en onze kijk op het kind. Niet de leerkracht, de onderwijsmethode, de citotoets en zelfs de ouder niet, maar het kind is ijkpunt van onze aanpak. Om een kind centraal te kunnen stellen spelen ouders en leerkrachten natuurlijk een onmisbare rol.

Kindcentraal onderwijs is zichtbaar en voelbaar op school. Voor leerkrachten, ouders, maar vooral voor het kind.
Leren gaat bij ons voornamelijk om het kind te leren kennen. Wij leren dus net zoveel als het kind zelf. Het vraagt nogal wat lef en liefde om het kind voorop te stellen in het aanbieden van onderwijs.
Dat we onze kunde en leerdoelen dienstbaar willen inzetten op dat wat een kind onuitgesproken nodig heeft. Daarom is het kind kennen de eerste stap om op avontuur te gaan en te ontdekken. Een kind is in onze ogen en harten meer dan onze kunde of leerdoelen. Wij noemen het kindcentraal onderwijs.

 

We realiseren voor ieder kind:

  • een veilige omgeving waarbinnen het wordt gewaardeerd om wie het is, niet om wat het kan
  • een omgeving die uitnodigt om te leren
  • vakbekwame, professionele en geïnspireerde medewerkers
  • een brede, totale ontwikkeling
  • een op groei gerichte denkstijl
  • een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs en op de snel veranderende samenleving
  • passend onderwijs

Klik hier om naar het gedachtegoed van KindPunt te gaan