Terug naar archief
Hoe kies ik de juiste school ?

08/05/2020

Hoe kies ik de juiste school ?

Als ouder vind je dit natuurlijk een belangrijke vraag om antwoord op te krijgen. Al zou je jezelf tegenwoordig eigenlijk een andere vraag moeten stellen. Steeds vaker is een basisschool namelijk onderdeel van een Kindcentrum, waarin naast onderwijs ook alle vormen van opvang worden aangeboden.

Direct informeren naar mogelijkheden om aan te melden? Mail naar [email protected]

Uit onderzoek blijkt dat kinderen bij een integraal Kindcentrum het beste op hun plek zijn. Opvang en onderwijs zijn dan onderdeel van dezelfde organisatie en werken vanuit dezelfde pedagogische visie. Onderwijs en opvang zijn dan zo op elkaar afgestemd dat er een duidelijke doorgaande lijn is. Hiermee creëer je de beste uitgangspositie voor de ontwikkeling van je zoon of dochter. Een leerkracht of medewerker van de opvang hoeft je kind namelijk niet telkens opnieuw te leren kennen. Sterker nog, zij leren jouw kind steeds beter kennen. Tegelijkertijd geeft het voor jezelf als ouder rust en structuur.

Waar moet je opletten bij het kiezen van het juiste Kindcentrum? Hier volgen 6 tips:

 1. Ga eerst eens kijken bij een Kindcentrum in je eigen buurt

  Veel ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen, wanneer ze daaraan toe zijn, zelfstandig naar school kunnen en dat ze ook in hun eigen straat kunnen spelen met kinderen die ze al van school kennen. Afspraakjes maken na schooltijd is dan ook veel eenvoudiger. Let wel op, want niet elke school die zichzelf een Kindcentrum noemt, is ook daadwerkelijk een integraal Kindcentrum. Lang niet alle onderwijsinstellingen die zichzelf Kindcentrum noemen bieden opvang en onderwijs aan vanuit dezelfde organisatie. In die specifieke gevallen heeft de school een contract afgesloten met andere partijen die kinderopvang bieden. Echte afstemming en een doorgaande lijn worden dan een stuk ingewikkelder.

 2. Zoek uit hoe de kwaliteit van het onderwijs is

  Hier past nog een extra vraag bij. Want, wat maakt nou eigenlijk kwalitatief goed onderwijs? Bij het woord kwaliteit denken we meestal aan resultaten op het gebied van van taal en rekenen. In het onderwijs spreken we dan over de opbrengsten. Websites zoals scholen op de kaart en de onderwijsinspectie kunnen hier uitsluitsel over geven. Maar bij KindPunt kijken we anders naar jouw kind. We zijn ervan overtuigd dat de beste resultaten worden behaald wanneer een kind - jouw zoon of dochter - in een veilige omgeving ervaart dat hij of zij er mag zijn en ertoe doet. De meeste Kindcentra geven aan dat het kind er centraal staat, maar vraag in dat geval door. Bijvoorbeeld door een extra vraag te stellen, zoals: Hoe merkt mijn kind dat in de dagelijkse praktijk? Of: Welke consequenties heeft dat voor het lesaanbod? Hoe maken jullie het onderwijs passend wanneer mijn kind meer aandacht nodig heeft of juist wel wat extra’s aan kan?   
 3. Zoek uit hoe het pedagogische klimaat binnen het Kindcentrum is

  Goed onderwijs bestaat uit meer dan taal en rekenen. Een Kindcentrum moet ook bijdragen aan de weerbaarheid en sociale vaardigheden van jouw kind. Werkt het Kindcentrum bijvoorbeeld met de zogenoemde Kanjermethode die kinderen helpt in sociaal lastige situaties en pesten tegengaat? Het pedagogisch klimaat van een school is belangrijk. Hoe is de sfeer binnen het Kindcentrum? Hoe wordt er met elkaar omgegaan? Wordt er naar kinderen geluisterd? Is er een leerlingenraad? Het is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd leren om democratisch te handelen, dat ze leren omgaan met conflicten en verschillen tussen mensen leren respecteren.
   
 4. Kies voor een Kindcentrum met een professioneel en gevarieerd team

  Vaak hoor je zeggen dat de kwaliteit van de school valt of staat met de kwaliteit van de juf of meester voor de klas. Een gesprekje met ouders die al een kind op de school hebben kan dan heel verhelderend zijn. Maar ook in het gesprek met de directeur kun je vragen hoe het team werkt aan de verdere professionalisering. Is er specialistische kennis aanwezig, bijvoorbeeld op het gebied van dyslexie of hoogbegaafdheid. Zijn er vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs? Is het team voldoende gevarieerd in leeftijd en ervaring en zijn er bijvoorbeeld naast juffen ook voldoende meesters?
   
 5. Kijk of het Kindcentrum openstaat voor de buitenwereld

  Een Kindcentrum is geen eiland. Of tenminste, zou dat niet moeten zijn. De meeste Kindcentra staan middenin een wijk. Ook heeft een toenemend aantal Kindcentra intensieve banden met de jeugdzorg. Het is belangrijk dat ’derden’ welkom zijn op het Kindcentrum. In de eerste plaats natuurlijk jij als ouder. En dan niet alleen om over je eigen kind te praten, maar ook om actief mee te denken over het onderwijs. Naast ouders zijn er ook buurtgenoten en lokale ondernemers die graag hun steentje willen bijdragen aan het onderwijs. Ze organiseren en begeleiden bijvoorbeeld techniekprojecten. Een goed Kindcentrum maakt gebruik van de expertise uit de omgeving en benut de capaciteiten en het netwerk van ouders.
   
 6. Kies voor een onderwijsconcept dat bij jou en je kind past

  Kindcentra zijn er in verschillende soorten en maten. Heb jij een Kindcentrum voor je zoon of dochter op het oog? Informeer bij ouders die al een kind op het Kindcentrum hebben. Geloof kan voor ouders een belangrijk argument zijn om voor een bepaalde school te kiezen. Kies een Kindcentrum dat bij jou past. Veel ouders kiezen voor een christelijke Kindcentrum. Niet altijd omdat ze zelf gelovig zijn, maar omdat ze waarde hechten aan de normen en waarden die deze scholen uitstralen en overbrengen. Respect voor verschillende levensovertuigingen is dan natuurlijk wel een voorwaarde. Kindcentra verschillen ook qua onderwijsconcept. Elk onderwijsconcept legt eigen accenten. Wordt er bijvoorbeeld veel zelfstandigheid verwacht? Ligt de nadruk sterk op het cognitieve? Wordt veel waarde gehecht aan samenwerken met andere kinderen? Past de aanpak van de school bij jouw kind en bij je eigen visie op onderwijs? Neem vooral ook die verschillen tussen Kindcentra mee in je afweging.
Delen: