Terug naar archief
KC Het Kompas en CSG Dingstede zijn gestart met Yuniors

07/04/2021

KC Het Kompas en CSG Dingstede zijn gestart met Yuniors

In het schooljaar 2021-2022 zijn KC Het Kompas en CSG Dingstede gestart met Yuniors, het eerste tienercollege van Meppel. Yuniors is er voor leerlingen tussen de 10 en 14 jaar. Lees verder voor meer informatie of kijk op www.yuniors.nl

Met Yuniors willen beide scholen een nieuwe overgang van primair naar voortgezet onderwijs in Meppel introduceren. Het initiatief komt voort uit de praktijk die uitwijst dat in het huidige systeem veel kinderen in de eerste jaren van het VO in meerdere mate moeite hebben met de veranderingen in onderwijs, leerstijlen en verwachtingen. Deze groep kan de lesstof vaak wel goed aan, maar is in de persoonlijke ontwikkeling nog niet toe aan de stap naar het VO. Met Yuniors willen de initiatiefnemers voor deze groep kinderen een andere route aanbieden met als inzet een positieve voortgang van de schoolloopbaan.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Yuniors kent vier schooljaren en is er voor kinderen waarvan wij verwachten dat ze uiteindelijk in kunnen stromen in TL3/Havo3. In deze opzet blijven de leerlingen vanaf groep 7 tot en met de tweede klas van het VO als klas aan elkaar verbonden. Naast de reguliere lesstof is er tijdens de lessen veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling. Na vier schooljaren stromen de leerlingen uit naar een derde klas in het VO. Yuniors is niet het eerste initiatief op het gebied van tienercolleges. In Nederland zijn er sinds 2012 verschillende soortgelijke onderwijsvormen opgestart. Vanuit de politiek worden initiatieven voor tienercolleges ook als waardevol beschouwd en breed ondersteund.

Online informatieavond

Dit schooljaar is Yuniors gestart met een groep 7 die plaats biedt aan 25 leerlingen. Op donderdag 21 april organiseren Het Kompas en Dingstede een informatieavond waar ouders en kinderen meer te weten kunnen komen over het initiatief en wat de aanmeldmogelijkheden zijn. Aanmelden voor de informatieavond, het team achter Yuniors leren kennen, een persoonlijk gesprek aanvragen of meer informatie over Yuniors lezen kan nu al via www.yuniors.nl

Delen: