Organisatie

KindPunt hanteert de code goed bestuur. 

Het College van Bestuur voert de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden uit in overeenstemming met de onderwijswet- en regelgeving en is verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering en de dagelijkse leiding van de organisatie. Hij wordt ondersteund door het secretariaat, een beleidsmedewerker en medewerkers van het administratiekantoor Akorda.

Het College van Bestuur bestaat uit:

Dhr. H.G. Langhorst MBA-ME, voorzitter
Nevenfunctie: bestuurder stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe

De toezichthoudende bevoegdheden zijn neergelegd bij de Raad van Toezicht, die een onafhankelijke positie inneemt ten opzichte van het College van Bestuur. Het als werkgever zorgdragen voor een goed functioneren van het College van Bestuur is een wezenlijke verantwoordelijkheid van de Raad.

De RvT van stichting KindPunt bestaat uit:

Mevrouw D.K. Everts, MEd, MGM - voorzitter
De heer F.J. Dost, MA, MSc - vice voorzitter
Drs. de heer F. Geleijnse 
De heer J. Hak, MSc, RA
Mevrouw M.L. Spoelder