ANBI

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Onze organisatie voldoet daaraan en heeft de ANBI-status (Algemeen nut beogende instelling).

Naam
Stichting KindPunt

RSIN/fiscaal nummer ANBI
3102701

Contactgegevens
Stichting KindPunt
Leonard Springerlaan 39
7941 GX  MEPPEL
T 0522-247136
E [email protected]

De bestuurssamenstelling 
Informatie over de bestuurssamenstelling van stichting KindPunt vindt u hier.

Strategisch beleidsplan
Ons strategisch beleidsplan 2023-2027 is hier te downloaden.

Beloningsbeleid
Het toezichthoudend bestuur bestaat uit vrijwilligers, die voor hun werkzaamheden een vergoeding ontvangen. Voor de beloning van het dagelijks bestuur en personeelsleden verwijzen wij u naar de CAO PO.

Doelstelling vereniging
De stichting heeft als doel de oprichting en instandhouding van scholen voor protestants-christelijk primair onderwijs in Meppel en omgeving.

Financiële verantwoording en verslag uitgeoefende activiteit
De jaarverslagen van KindPunt vindt u hier.