Kwadraat Onderwijs

Kwadraat Onderwijs

Kwadraatonderwijs is een bijzondere vorm van passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen.

Ouders die belangstelling hebben voor de afdeling Kwadraat in Meppel, kunnen zich melden bij de coordinator van de Kwadraatafdeling, dhr. Gert Egberts (ma,di) of bij de directeur van Kindcentrum De Akker, Mariëlle Timmerman, 0522-251513

Mailadres: [email protected]   Klik hier voor de website van  De Akker, incl. Kwadraat.

Onze kindcentra beschikken over kennis met betrekking tot meer- en hoogbegaafdheid. Er zijn verdiepende programma's, plusgroepen, Kwadraat Junior voor de groepen 1 en 2, verbredingsgroepen en programma's in samenwerking met het voortgezet onderwijs. Veel leerkrachten hebben de opleiding (senior)begaafdheidsspecialist afgerond en hebben kennis opgedaan over onderwerpen als: signaleren en diagnosticeren, ontwikkelingsbehoeften, lesmaterialen, denkstrategieën, leerstijlen, leerstrategieën, sociaal emotionele ontwikkeling, onderpresteren, faalangst, leren leren, het (hoog)begaafde kind en zijn omgeving, etc.

Bij Kindcentrum De Akker hebben we onze Kwadraatafdeling. Een speciale afdeling voor hoogbegaafde leerlingen, waarin zij voltijds onderwijs krijgen met ontwikkelingsgelijken.

Sinds 2011 geven we voltijds Kwadraatonderwijs aan ruim 80 kinderen, die verdeeld zijn over vier groepen. Juist voor kinderen die vastgelopen zijn op hun eigen school, hebben we deze speciale afdeling als bijzondere vorm van passend onderwijs opgericht.

Kwadraatafdeling van Kindcentrum de Akker | Engelgaarde 31 | 7943 LD Meppel | tel. 0522-251513 |

Klik hier voor de website van Kwadraat.

https://www.youtube.com/watch?v=uLuN9j7ui_o