Kwadraat onderwijs

Kwadraat onderwijs

Onze scholen zijn allemaal kwadraatscholen. We werken volgens de kwadranten die horen bij ons concept.

Dat betekent:
1.   Dat al onze medewerkers extra geschoold zijn rondom hoogbegaafdheid en dat er op alle scholen hoogbegaafdheidspecialisten aanwezig zijn. 
2.   Dat er er op alle locaties plusklassen zijn waarbij leerlingen één keer per week met gelijkgestemden werken aan uitdagende thema's. Ook leren zij hier te plannen en de verschillende manieren van leren. De tijd die vrijkomt bij het 'compacten' van hun schoolwerk in de groep wordt besteed aan de plusklas. In groep 7-8 gaan geselecteerde leerlingen één middag naar het VO 'Op Tournee' om daar te werken aan uitdagende projecten.
3.   Dat leerlingen die niet voldoende uitgedaagd worden en waarbij de leerkrachten een hulpvraag hebben naar de Kwadraatklas kunnen. Leerlingen met een hoge score op hun IQ onderzoek werken hier iedere woensdagochtend onder begeleiding van Anja de Groot (Hoogbegaafdheidspecialist)
4.   Binnen onze stichting hebben wij ook een Kwadraat afdeling. Hiervoor worden de leerlingen overgeschreven naar basisschool de Akker waar zij (na een uitgebreide in-take) een plaats krijgen in de Kwadraatgroep. Hier zitten kinderen met meer- en hoogbegaafdheid in een eigen leeftijdsgroep. Het hele schoolprogramma wordt zo passend mogelijk aangeboden aan de doelgroepleerlingen.