Werken bij Stichting KindPunt

We ontvangen regelmatig open sollicitatiebrieven (motivatie en CV) van kandidaten die graag voor Stichting KindPunt willen werken als vervanger, onderwijsassistent of groepsleerkracht.
 
We vragen aan kandidaten of ze uit overtuiging kiezen voor christelijk onderwijs en de christelijke identiteit van onze kindcentra willen en kunnen uitdragen. 
 
Wanneer je een brief stuurt naar [email protected], wil je dan ook ingaan op het hierboven genoemde?
 
Wij nodigen kandidaten die een goede sollicitatiebrief en-/of motivatie + een CV hebben gestuurd uit voor een kennismakingsgesprek op ons bestuurskantoor aan de Leonard Springerlaan 39, 7941 GX Meppel.

Solliciteren?

Lid Raad van Toezicht stichting KindPunt

Over KindPunt

KindPunt is een stichting voor protestants-christelijk basisonderwijs in Meppel. Onder de stichting vallen zes kindcentra, die elk wordt aangestuurd door een locatiedirecteur. Het College van Bestuur bestaat uit één bestuurder die rechtstreeks rapporteert aan de Raad van Toezicht (RvT).