Kindcentrum Het Kompas

Kindcentrum Het Kompas

We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken.
Maar we kunnen ze wel laten schitteren.

Meer informatie op kindcentrumhetkompas.nl Mailadres: [email protected]

In het kindcentrum wordt uitgegaan van de mogelijkheden en behoeften  van het kind. In de instructie, verwerking en begeleiding wordt rekening gehouden met de verschillen tussen kinderen. Aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling is hierbij essentieel. Een kind dat zich gewaardeerd en veilig voelt, zal zich goed kunnen ontwikkelen. Het kind zal dan met anderen kunnen spelen en werken, de wereld gaan verkennen, voorstellingsvermogen en creativiteit gaan ontwikkelen. Door het omgaan met anderen en het ervaren van wat er wel en niet mogelijk is, zal het kind zichzelf beter leren kennen, waardoor het ook beter met het onderwijsaanbod om kan gaan.

Kindcentrum Het Kompas  | Zuiderlaan 197C  | 7944 EE | Meppel  | tel nr. 0522-799199