Kindcentrum de Akker

Kindcentrum de Akker

Kindcentrum de Akker biedt een vruchtbare bodem, waar kinderen groeien in hun ontwikkeling.

Op de website kindcentrumdeakker.nl leest u meer! Mailadres: [email protected]

Om passend onderwijs voor alle kinderen te kunnen verlenen biedt Kindcentrum de Akker onderwijs en zorg op maat in een een veilige, uitdagende, eigentijdse en aantrekkelijke leeromgeving. Bij het geven van instructie wordt rekening gehouden met de wijze waarop kinderen leren, het leertempo en het leervermogen van het kind. Betrokkenheid van kinderen op eigen leren wordt gestimuleerd. Kwaliteiten en talenten komen tot bloei vanuit de onderwijskundige doelen en binnen de mogelijkheden van de leeromgeving. Ouderbetrokkenheid en participatie versterken de kwaliteiten van de school. Structuur en duidelijke afspraken zijn belangrijk voor kinderen om tot goede samenwerking en zelfstandigheid te komen. Leren en jezelf blijven ontwikkelen staat bij centraal. Van spelend tot zelfstandig leren. 

Kindcentrum de Akker | Engelgaarde 31 | 7943 LD Meppel | tel nr. 0522-251513