Directeur kindcentrum Anne Frank

De leerlingen en het team van kindcentrum Anne Frank zijn op zoek naar een verbindende, inspirerende en mensgerichte directeur om leiding te geven aan hun mooie kindcentrum!

Als onze nieuwe directeur kom je te werken in een enthousiast en professioneel team van 35 professionals die er samen voor zorgen dat alle kinderen goed onderwijs en goede opvang ontvangen en zich gezien en gehoord voelen. We anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en gaan in ons onderwijs uit van de basisbehoeften van kinderen: competentie, relatie en autonomie. Wij stemmen ons aanbod af op de verschillen tussen kinderen en streven daarbij naar het hoogst haalbare voor ieder kind, zodat zij, binnen de mogelijkheden van hun kunnen, tot optimale leerprestaties kunnen komen.

Dit doen wij bijvoorbeeld door opbrengstgericht te werken en duidelijke doelen te stellen. Als directeur ben jij in staat om ambities te stellen voor de toekomst. We zorgen ervoor dat we de kinderen goed (leren) kennen, dat we hun onderwijsbehoeften in kaart brengen en zorgen voor een rijke leeromgeving waarbinnen kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarbij maken we kinderen medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. KC Anne Frank beschikt over een goed functionerend zorgsysteem. We vinden het belangrijk om op een open en professionele manier te communiceren met kinderen, ouders en elkaar. We zijn altijd geïnteresseerd in ontwikkelingen en nieuwe inzichten op het gebied van onderwijs en we zorgen voor een goede deskundigheid van onze medewerkers. Als directeur speel jij hier een belangrijke rol in.

KC Anne Frank biedt een totaalpakket voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. In ons kindcentrum zijn onderwijs en opvang zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

Als je bij ons komt werken, dan:

 • geef je leiding aan een team van 35 professionals: je geeft richting en sturing aan ons team waarbij je de stijl en methode van leidinggeven aanpast aan de medewerker(s) en de situatie;
 • geef je richting aan ons team waarbij je verbindend te werk gaat. Jij geeft leiding aan het ontwikkelen en concretiseren van een gezamenlijke visie op ontwikkelen en leren en draagt deze visie uit;
 • ben je verantwoordelijk voor de resultaten: je richt je actief op het (leer)proces binnen KC Anne Frank, waarna resultaten volgen. Je bent bereid om bij tegenvallende resultaten passende acties te ondernemen;
 • onderhoud je relaties en netwerken die nodig zijn voor het realiseren van de doelstellingen van de organisatie;
 • zorg je ervoor dat kinderen, ouders en medewerkers zich veilig en gezien voelen;

We vinden het belangrijk dat je:

 • een groot hart hebt voor het onderwijs en vanuit daar inspireert en motiveert;
 • affiniteit hebt met kinderopvang;
 • een geïnteresseerd en hartelijk persoon bent;
 • onze talenten benut en out-of-the-box kunt denken;
 • ambitieus bent en met ons over de horizon kunt kijken;
 • bereid bent tot leren;
 • besluitvaardig bent: je durft beslissingen te nemen;
 • beschikt over ‘organisatiesensitiviteit’: je onderkent de gevolgen van jouw beslissingen of activiteiten op de organisatie en onderkent de belangen van verschillende onderdelen van de organisatie;
 • omgevingsbewust bent: je laat zien goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en weet deze kennis vanuit ondernemerschap effectief te benutten, om onderlinge relaties, onderwijsprocessen en leerresultaten te optimalieren;
 • in staat bent relaties en netwerken te onderhouden die noodzakelijk zijn bij het realiseren van doelstellingen. Je went formele en informele netwerken aan om, op korte en lange termijn, zaken voor elkaar te krijgen;
 • beschikt over aantoonbare ervaring met het sturen en concretiseren van beleidsprocessen en bestuurlijke informatievoorziening;
 • onze levensbeschouwelijke identiteit uitdraagt en de grondslag en missie en visie van KindPunt onderschrijft.

Wij bieden jou:

 • Een warm, betrokken, en professioneel kindcentrum met ambitie;
 • Een enthousiast team met passie en expertise voor onderwijs en opvang
 • Goede scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden;
 • Goede samenwerking binnen de stichting en ondersteuning door het bestuurskantoor van KindPunt;
 • Samenwerking in het directieteam met een adjunct-directeur.

Het betreft een minimale omvang van 0.8 FTE. De arbeidsvoorwaarden van de CAO Primair Onderwijs zijn van toepassing. Het bruto-jaarsalaris is gebaseerd op schaal D12.

Functie-eisen

 • Je onderschrijft van harte de grondslag en visie en missie van KindPunt;
 • Je hebt een afgeronde opleiding op het niveau van het hoger beroepsonderwijs, post-hbo of een universitaire opleiding;
 • Je bent in het bezit van een schoolleidersdiploma of bereid deze te behalen;
 • Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in het (primair) christelijk onderwijs en kinderopvang;
 • Je draagt onze levensbeschouwelijke identiteit uit.

Over KindPunt

KC Anne Frank maakt deel uit van KindPunt, een organisatie voor primair onderwijs in Meppel. Het kind is het centrale punt en uitgangspunt van ons onderwijs. Niet de leerkracht, de onderwijsmethode, de toets en zelfs de ouder niet, maar het kind is ijkpunt van onze aanpak.

De kindcentra van KindPunt zijn moderne christelijke basisscholen, waarin ruimte is voor diversiteit. Het oog hebben voor elkaar, het onderhouden van goede relaties met elkaar en het herkennen van de talenten en beperkingen van leerlingen zijn eveneens wezenlijke onderdelen van waarneembare uitingen van onze identiteit.

Zie ook ons gedachtegoed.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met dhr. Herman Langhorst, voorzitter van het college van bestuur. Motivatiebrief en CV kun je tot uiterlijk 4 oktober 2023 sturen aan dhr. H.G. Langhorst ([email protected]). De eerste gespreksronde is gepland op 11 oktober 2023.Delen: